Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17520
Registrert 20.05.2019
Firma Skagerak Nett
Start 10.06.2019
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magne Hem
Kontakt telefon 97597717
Arbeidets art Deler av eksisterende høyspenttraséer skal oppisoleres fra 11kV til 22kV