Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26387
Registrert 25.08.2021
Firma Kleppseter Anlegg AS
Start 13.09.2021
Slutt 20.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lise-Lotte Kleppseter
Kontakt telefon 91711010
Arbeidets art Graving av fiber til husstandene 161. 166 ,168 og 170 fra fordelingskap ved velhuset.