Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26446
Registrert 31.08.2021
Firma Telia (TDC)
Start 15.09.2021
Slutt 17.09.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Dan Bjartheim
Kontakt telefon 48148303
Arbeidets art Fiberfremføring til Sundbykåsa gård. Nedlegging av trekkerør.