Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28007
Registrert 01.03.2022
Firma Telenor Norge AS
Start 28.03.2022
Slutt 29.07.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Byberg
Kontakt telefon 91889177
Arbeidets art Fiberfremføring Graving i asfalt for fiberfremføring Graving i terreng for fiberfremføring Nedsetting av nye skap til terminering og skjøting Kryssing av vegbane