Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 31347
Registrert 05.03.2023
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 02.05.2023
Slutt 10.11.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Evensen
Kontakt telefon 90110008
Arbeidets art Det skal etableres 2 stk grøfter for fremføring av høyspent kabler fra nye Herum sekundærstasjon - vis a vis Statnett sin nye. Trase langsmed Herumvien skal etableres i 2 etapper, hvor det vil bli liggende 1 stk trase på hver sin side av veibanen / i veibane. Det er smal vei, og det er ikke tenkt utvidelse av veibane for fremføring.