Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 31547
Registrert 28.03.2023
Firma Viken Fiber AS
Start 29.05.2023
Slutt 14.07.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Andre Lunde
Kontakt telefon 90771155
Arbeidets art Grave trase for fiberkabel, her har det vært sperrefrist på asfalt. Vi må grave over veien da det ikke lar seg presse på grunn av kabler i veien.