Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 31906
Registrert 21.04.2023
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 29.05.2023
Slutt 01.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Evensen
Kontakt telefon 90110008
Arbeidets art Skal graves ny høyspent kabel langs Hellestvedtveien 14 til Rafnesveien 11