Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/57 Origo Handelsenter Gravearbeid Europaveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 03.11.2020 31.03.2023
21/24 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Gravearbeid Kirkegaten LAUGSTOL AS 20.04.2021 01.04.2023
21/72 Hæhre Entreprenør AS - Anleggstrafikk over Kv1021 Gravearbeid Asdalstrand RAMUDDEN AS 24.08.2021 28.08.2023
22/8 Stoa VA Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 14.02.2022 31.10.2023
22/10 V/A furulundveien Gravearbeid Furulundveien OLAV STEINAR BJORDAM 14.02.2022 22.12.2022
22/25 VA sannering Stoa Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 25.04.2022 31.12.2023
22/26 Bamble Del 1 - Rognsveien Gravearbeid Rognsveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 20.04.2022 30.05.2024
22/31 Eltel Networks, Bamble 3, luftstrekk fiber - HB Gravearbeid Gamle Rognsvei, Rognsveien ELTEL NETWORKS AS 29.04.2022 30.11.2022
22/34 Eltel Networks, Bamble 7, luftstrekk og stolpebytter - HB Gravearbeid Kjønnøyaveien, Valleveien, Kjøykroken, Kjøyaveien ELTEL NETWORKS AS 09.05.2022 30.12.2022
22/50 Bamble Del 2 Gravearbeid Elvikveien, Rakkestadveien, Fregattveien, Ivarsandveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 17.08.2022 30.12.2022
22/51 Bamble Del 3 Gravearbeid breisand, Valleveien, Kjønnøyaveien, Vallekjær BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 05.05.2022 30.12.2022
22/57 Gamle Bamblevei, Langesund Gravearbeid Gamle Bamblevei KAARE MORTENSEN AS 17.10.2022 30.11.2022
22/58 Bamble Del 3_1 Gravearbeid Kjønnøyaveien Hancom AS 26.10.2022 30.11.2022
22/61 Stathellevegen 37 Gravearbeid Stathelleveien GRENLAND GRAVESERVICE AS 08.11.2022 16.12.2022
22/62 Brevikstrand-Rakkestadveien1 Eltel 11928.15 Gravearbeid Fregattveien, Rakkestadveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 14.11.2022 17.12.2022
22/63 Salendammen- Langesund Gravearbeid Salendammen, Fagerheimveien ENTREPRENØRFIRMA LEIF ØYGARDEN AS 16.11.2022 07.12.2022