Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/8
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 28.05.2018
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tjernveien 3 -29
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.04.2018
Tittel 18418 VA-Sanering Hydal
Byggherre
Organisasjon: BAMBLE KOMMUNE (orgnr.: 940244145)
Kontaktperson: Andre Lindkjenn Olsen (tlf.: 35 96 50 00)
Stedsansvarlig
Erlend Bjordal (tlf.: 48060045)
Ansvarshavende
Marius Johansen (tlf.: 48022322)
marius johansen (tlf.: 480222322)
Einar Ramsdalen (tlf.: 97187617)