Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/32
Entreprenør SVARTANGEN MASKIN AS
Start 10.06.2019
Slutt 25.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rafnesveien 3 -71
Hellestvedtveien 113 -139
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.06.2019
Tittel 155 Herre
Byggherre
Organisasjon: Skagerak Nett (orgnr.: 979422679)
Kontaktperson: Magne Hem (tlf.: 97597717)
Stedsansvarlig
Terje Sollid (tlf.: 97541311)
Jørgen Herland (tlf.: 95734266)
Ansvarshavende
Svein Emil Svartangen (tlf.: 90689486)
Svein E Svartangen (tlf.: 90689486)