Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/3
Entreprenør KROKEN MASKIN AS
Start 27.01.2021
Slutt 01.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hafrakersvingen 2 -6
Søknad gjelder VA-anlegg, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.01.2021
Tittel Opparbeidelse av ny bolig tomt-Grunnarbeid/spregningsarbeid ved Hafrakersvingen 4-Findal
Byggherre
Organisasjon: FINDAL UTVIKLING AS (orgnr.: 888106952)
Kontaktperson: Einar Nilsen (tlf.: 92254753)
Stedsansvarlig
Terje Måbuholt (tlf.: 91385005)
Ansvarshavende
Geir Måbuholt (tlf.: 92296724)