Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/25
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 21.04.2021
Slutt 18.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tønderveien 2 -11
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.04.2021
Tittel Grassmyr, vendehammer
Byggherre
Organisasjon: BACKE VESTFOLD TELEMARK AS (orgnr.: 914821606)
Kontaktperson: Per H. Pedersen (tlf.: 90914961)
Stedsansvarlig
Morten Vibeto (tlf.: 90936771)
Ansvarshavende
Jon Andre Nesland (tlf.: 97123309)