Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/86
Entreprenør KROKEN MASKIN AS
Start 24.09.2021
Slutt 30.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hafrakerskrenten 1 -7
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.09.2021
Tittel Findal Utvikling-Hafrakerskrenten 1- Opparbeidelse av tomt for enebolig
Byggherre
Organisasjon: FINDAL UTVIKLING AS (orgnr.: 888106952)
Kontaktperson: Einar Nilsen (tlf.: 92254753)
Stedsansvarlig
Terje Måbuholt-Arild Måbuholt-Olav Måbuholt (tlf.: 91385005)
Ansvarshavende
Geir Måbuholt (tlf.: 92296724)