Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/34
Entreprenør ELTEL NETWORKS AS
Start 09.05.2022
Slutt 31.03.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kjønnøyaveien 9 -220
Kjøyaveien 1
Kjøykroken 1
Valleveien 277 -982
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.05.2022
Tittel Eltel Networks, Bamble 7, luftstrekk og stolpebytter - HB
Byggherre
Organisasjon: TELENOR NORGE AS (orgnr.: 976967631)
Kontaktperson: Petter Aamodt (tlf.: 94430158)
Stedsansvarlig
Denis Kairys (tlf.: 90510973)
Ansvarshavende
Øystein Paulsen (tlf.: 90344267)