Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/9
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 13.03.2023
Slutt 01.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tønderveien 7 -10B
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.03.2023
Tittel Grasmyr Nord
Byggherre
Organisasjon: BAMBLE KOMMUNE (orgnr.: 940244145)
Kontaktperson: Vidar Jonskås (tlf.: 35 96 50 00)
Stedsansvarlig
Jan Tore Stoa (tlf.: 92639630)
Ansvarshavende
Cecilie Mostad (tlf.: 90055623)