Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/11
Entreprenør KIM STEINSHOLT AS
Start 17.03.2023
Slutt 31.05.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Frierveien 3 -6
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.03.2023
Tittel Kim Steinsholt AS - Kv3600 - Nytt EL skap -Frierveien Bamble
Byggherre
Organisasjon: LEDE AS (orgnr.: 979422679)
Kontaktperson: Pål Dammen (tlf.: 45015618)
Stedsansvarlig
Meho Sarajevic (tlf.: 40752985)
Ansvarshavende
Knut Utklev (tlf.: 41371522)