Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/29
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 21.06.2023
Slutt 15.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tønderveien 7 -10B
Osebergveien 4 -8
Gnr/Bnr: 26/12
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.06.2023
Tittel VA-arbeider Tønderveien x Osebergveien x Nordre Grasmyrvei
Byggherre
Organisasjon: BAMBLE KOMMUNE (orgnr.: 940244145)
Kontaktperson: Vebjørn Skaar (tlf.: 41401038)
Stedsansvarlig
Tommy Gulliksen (tlf.: 47035799)
Ansvarshavende
Jon Andre Nesland (tlf.: 97123309)