Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/30
Entreprenør KIM STEINSHOLT AS
Start 26.06.2023
Slutt 01.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hellestvedtveien 1 -14
Rafnesveien 1 -11
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.06.2023
Tittel EL Hellestvedtveien 14-Rafnesveien 11
Byggherre
Organisasjon: LEDE AS (orgnr.: 979422679)
Kontaktperson: Petter Evensen (tlf.: 90110008)
Stedsansvarlig
Adrian Hauk (tlf.: 96869441)
Tom Egil Bårnes (tlf.: 97683000)
Ansvarshavende
Einar Utklev (tlf.: 95252810)