Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28476
Registrert 07.04.2022
Firma Telenor Norge AS
Start 02.05.2022
Slutt 30.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Byberg
Kontakt telefon 91889177
Arbeidets art Fiberfremføring Graving i sideterreng og kryssinger. Graving i asfalt og kryssinger. 19.04.2022 Trase er justert inn på kommunens eiendom.