Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/57 Origo Handelsenter Gravearbeid Europaveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 03.11.2020 31.03.2023
21/24 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Gravearbeid Kirkegaten LAUGSTOL AS 20.04.2021 01.04.2023
21/69 243 Furulundvegen Gravearbeid Furulundveien SVARTANGEN MASKIN AS 10.08.2021 25.11.2022
21/72 Hæhre Entreprenør AS - Anleggstrafikk over Kv1021 Gravearbeid Asdalstrand RAMUDDEN AS 24.08.2021 28.08.2023
22/8 Stoa VA Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 14.02.2022 31.10.2023
22/10 V/A furulundveien Gravearbeid Furulundveien OLAV STEINAR BJORDAM 14.02.2022 22.12.2022
22/25 VA sannering Stoa Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 25.04.2022 31.12.2023
22/26 Bamble Del 1 - Rognsveien Gravearbeid Rognsveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 20.04.2022 30.05.2024
22/34 Eltel Networks, Bamble 7, luftstrekk og stolpebytter - HB Gravearbeid Kjønnøyaveien, Kjøyaveien, Kjøykroken, Valleveien ELTEL NETWORKS AS 09.05.2022 30.12.2022
22/43 Krogshavnveien 17 Gravearbeid Krogshavnveien TOM HVAAL AS 24.06.2022 14.10.2022
22/50 Bamble Del 2 Gravearbeid Ivarsandveien, Elvikveien, Rakkestadveien, Fregattveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 17.08.2022 30.12.2022
22/51 Bamble Del 3 Gravearbeid Valleveien, Kjønnøyaveien, Vallekjær, breisand BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 05.05.2022 30.12.2022
22/52 Bamble del 4 Gravearbeid Rognsveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 17.08.2022 19.10.2022
22/53 Pedellen 2b Gravearbeid Skolegangen, Pedellen GRENLAND GRAVESERVICE AS 07.09.2022 28.10.2022
22/55 Idunsvei 5 bytte av skap Gravearbeid Iduns vei KAARE MORTENSEN AS 20.09.2022 04.10.2022