Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/16 Hytterenovasjon Tegdal Vallevegen Gravearbeid Valleveien ECKHOLDT AS 22.04.2021 08.09.2023
21/72 Hæhre Entreprenør AS - Anleggstrafikk over Kv1021 Gravearbeid Asdalstrand RAMUDDEN AS 24.08.2021 28.08.2023
22/8 Stoa VA Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 14.02.2022 31.10.2023
22/25 VA sannering Stoa Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 25.04.2022 31.12.2023
22/26 Bamble Del 1 - Rognsveien Gravearbeid Rognsveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 20.04.2022 30.05.2024
22/72 Salen boligfelt Gravearbeid Stathelleveien TVEITO MASKIN AS 19.12.2022 30.11.2023
23/6 Generell arbeidsvarslinsgplan med 2.årig varighet Gravearbeid Alle Kommunale veier LEDE AS 01.03.2023 28.02.2025
23/9 Grasmyr Nord Gravearbeid Tønderveien GS MASKIN AS 13.03.2023 01.12.2023
23/14 Oneco kortvarig arbeid Bamle Gravearbeid Krabberødstrand AVARN SECURITY SERVICE AS 01.04.2023 31.03.2025
23/19 Herumveien - HS Gravearbeid Rafnesveien, Herumveien KIM STEINSHOLT AS 05.06.2023 01.12.2023
23/23 30063 - Tjernveien 21-23 - Fortetting Gravearbeid Tjernveien TOM HVAAL AS 05.06.2023 31.07.2023
23/24 HS - Isdammen/Skjerkøyveien Gravearbeid Isdammen KIM STEINSHOLT AS 06.06.2023 30.06.2023