Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/32 155 Herre Gravearbeid Rafnesveien, Hellestvedtveien SVARTANGEN MASKIN AS 10.06.2019 25.09.2020
19/47 Grasmyr VVA Gravearbeid Sundbyveien MORGEDAL ENTREPRENØR AS 21.10.2019 01.05.2021
20/9 Circle K Langrønningen Gravearbeid Europaveien SAURO RØRMONTASJE AS 16.03.2020 30.08.2020
20/13 Kongshavn VA Gravearbeid Kongshavn Arne Olav Lund A/S 17.04.2020 02.10.2020
20/19 Vaterlandsgate 33, Langesund Gravearbeid Vaterlands gate KAARE MORTENSEN AS 27.05.2020 28.08.2020
20/21 Smietangen - Langesund Gravearbeid Tordenskjolds gate, Torget, Smibakken, Baneveien, Vaterlands gate, Bambleveien, John Gerhard Steens gate TOM HVAAL AS 05.06.2020 31.08.2020
20/31 100417 Gravearbeid Kjønnøyaveien H M UTKLEV MASKIN AS 03.07.2020 07.08.2020
20/32 Omr. Rugtvedt 2 - Gamle Omborsnesvei, Omborsnestunet, Ishusveien og Damstien (Hjortetråkket) Gravearbeid Damstien, Gamle Omborsnesvei, Ishusveien, Omborsnestunet TOM HVAAL AS 01.07.2020 01.10.2020