Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/8 Stoa VA Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 14.02.2022 31.10.2023
22/25 VA sannering Stoa Gravearbeid Baneåsen Arne Olav Lund A/S 25.04.2022 31.12.2023
22/26 Bamble Del 1 - Rognsveien Gravearbeid Rognsveien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 20.04.2022 30.05.2024
22/72 Salen boligfelt Gravearbeid Stathelleveien TVEITO MASKIN AS 19.12.2022 30.11.2023
23/6 Generell arbeidsvarslinsgplan med 2.årig varighet Gravearbeid Alle Kommunale veier LEDE AS 01.03.2023 28.02.2025
23/9 Grasmyr Nord Gravearbeid Tønderveien GS MASKIN AS 13.03.2023 01.12.2023
23/14 Oneco kortvarig arbeid Bamle Gravearbeid Krabberødstrand AVARN SECURITY SERVICE AS 01.04.2023 31.03.2025
23/19 Herumveien - HS Gravearbeid Rafnesveien, Herumveien KIM STEINSHOLT AS 05.06.2023 01.12.2023
23/27 Rugtvedt Skole Gravearbeid Herreveien BYGG OG MASKIN AS 21.06.2023 01.12.2023
23/29 VA-arbeider Tønderveien x Osebergveien x Nordre Grasmyrvei Gravearbeid Osebergveien, Tønderveien, Gnr/Bnr: 26/12 GS MASKIN AS 21.06.2023 15.11.2023
23/30 EL Hellestvedtveien 14-Rafnesveien 11 Gravearbeid Hellestvedtveien, Rafnesveien KIM STEINSHOLT AS 26.06.2023 01.12.2023
23/31 EL Hellestvedtveien 51-70 Gravearbeid Hellestvedtveien KIM STEINSHOLT AS 26.06.2023 13.10.2023
23/32 EL Hellestvedtveien 133-71 Gravearbeid Hellestvedtveien KIM STEINSHOLT AS 26.06.2023 13.10.2023
23/33 EL Hellestvedtveien 42-38 Gravearbeid Hellestvedtveien KIM STEINSHOLT AS 26.06.2023 01.12.2023
23/34 EL Hellestvedtveien 50 - kryssing av bru Gravearbeid Hellestvedtveien KIM STEINSHOLT AS 26.06.2023 13.10.2023
23/43 Grasmyr Nord Vei og VA Gravearbeid Svolderveien GS MASKIN AS 08.09.2023 15.10.2023
23/45 Krabberødveien, Stathelle Gravearbeid Krabberødveien KAARE MORTENSEN AS 11.09.2023 27.10.2023
23/46 Parnemanns gate 1, Langesund Gravearbeid Parnemanns gate KAARE MORTENSEN AS 25.09.2023 13.10.2023
23/47 Grasmyr Nord Vei og VA Gravearbeid Tønderveien GS MASKIN AS 27.09.2023 01.12.2023
23/48 Hårfagresveg 27 Gravearbeid Harald Hårfagresvei HST MASKIN AS 02.10.2023 20.11.2023
23/49 HHårfagresvei 27 Gravearbeid Harald Hårfagresvei HST MASKIN AS 02.10.2023 20.11.2023
23/50 Osebergveien, Stathelle Gravearbeid Osebergveien KAARE MORTENSEN AS 02.10.2023 27.10.2023