Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/57 Origo Handelsenter Gravearbeid Europaveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 03.11.2020 31.03.2023
20/62 Generell plan, Reparasjon og feilsøking av kabel i kum/stolpe. C.Ø Gravearbeid Kirkeveien SITECOM AS 23.09.2020 31.12.2021
21/2 Opparbeidelse av ny bolig tomt-Grunnarbeid/spregningsarbeid Gravearbeid Hafrakersvingen KROKEN MASKIN AS 20.01.2021 01.09.2021
21/3 Opparbeidelse av ny bolig tomt-Grunnarbeid/spregningsarbeid ved Hafrakersvingen 4-Findal Gravearbeid Hafrakersvingen KROKEN MASKIN AS 27.01.2021 08.09.2021
21/10 Kjellstad Vest Gravearbeid Bokfinkveien, Bamseveien, Sundbyveien, Furuveien OLE MARTHIN KRISTIANSEN 12.04.2021 13.08.2021
21/24 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Gravearbeid Kirkegaten LAUGSTOL AS 20.04.2021 01.04.2023
21/47 Bunesåsen 4-18 Gravearbeid Bunesåsen TOM HVAAL AS 07.06.2021 06.08.2021
21/48 50065 Bratten terrasse Gravearbeid Bratten terrasse TOM HVAAL AS 07.06.2021 06.08.2021
21/49 50063 Nustadsøyfa30 - 47 Gravearbeid Nustadsløyfa TOM HVAAL AS 07.06.2021 06.08.2021
21/50 Tordenskjolds gate 1 Gravearbeid Tordenskjolds gate TOM HVAAL AS 04.06.2021 04.08.2021
21/53 Stadionveien 13 Gravearbeid Stadionveien TOM HVAAL AS 14.06.2021 14.08.2021
21/58 falkåsveien 13 Gravearbeid Falkåsveien KIM STEINSHOLT AS 19.07.2021 20.08.2021
21/59 Herreparken 210088 Gravearbeid Hellestvedtveien GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 28.06.2021 30.09.2021
21/60 Herre Parkanlegg. P nr 210088 Gravearbeid Hellestvedtveien GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 28.06.2021 30.09.2021
21/63 Ørvikveien 18 - 22 Gravearbeid Ørvikveien TOM HVAAL AS 05.07.2021 31.08.2021
21/64 Grethes vei 3 Gravearbeid Grethes vei TELEMARK PARK & HAGEANLEGG AS 02.08.2021 13.08.2021
21/65 Findal Gravearbeid Findalskleiva OLE MARTHIN KRISTIANSEN 12.07.2021 01.09.2021
21/67 Feil på rør Strandgata 60 Bamble Gravearbeid Gnr/Bnr: 107/228 TOM HVAAL AS 26.07.2021 21.08.2021
21/68 Ny strøm kabel Gravearbeid Falkåsveien, Sundbyveien ROGN MASKIN 26.07.2021 06.08.2021