Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/32 155 Herre Gravearbeid Rafnesveien, Hellestvedtveien SVARTANGEN MASKIN AS 10.06.2019 26.06.2020
19/47 Grasmyr VVA Gravearbeid Sundbyveien MORGEDAL ENTREPRENØR AS 21.10.2019 01.05.2021
20/9 Circle K Langrønningen Gravearbeid Europaveien SAURO RØRMONTASJE AS 16.03.2020 26.06.2020
20/13 Kongshavn VA Gravearbeid Kongshavn Arne Olav Lund A/S 17.04.2020 03.07.2020
20/15 Rådhusbakken 9 Gravearbeid Brochs gate LARSEN MASKINTJENESTER AS 21.04.2020 29.05.2020