Gravesøknader i Bamble kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Graving i Bamble kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bamble.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/96
Entreprenør TERRA ENTREPRENØR AS
Start 18.10.2021
Slutt 03.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Odins vei 1 -14
Lokes vei 1 -12
Tors vei 1 -7
Tryms vei 1 -11B
Balders vei 1 -11
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.10.2021
Tittel Eikstrand 2 - Eltel - odinsvei og stikkveier
Byggherre
Organisasjon: TELENOR ASA (orgnr.: 982463718)
Kontaktperson: Helge Hole (tlf.: 91778352)
Stedsansvarlig
Svein Erik Verdal (tlf.: 90666477)
Ansvarshavende
Ole Andreas B. Holskog (tlf.: 99580455)